دوره های مقدماتی

دوره مقدماتی:

شامل ۳ عنوان:

۱- ایجاد انگیزه برای کارافرینی و پرورش ایده

۲- ایجاد مدل کسب و کار (Business Model Generation)

۳- نوشتن طرح کسب و کار و امکان سنجی مالی اقتصادی طرح­ها Business Plan & Feasibility Study))


ارسال دیدگاه