دوره مقدماتی:

دوره مقدماتی شامل ۳ عنوان است که عبارتند از:

۱- ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و پرورش ایده؛

۲- ایجاد مدل کسب و کار (Business Model Generation)؛

۳- نوشتن طرح کسب‌و‌کار و امکان سنجی مالی-اقتصادی طرح­‌ها (Business Plan & Feasibility Study).