بیست و سومین دوره طرح توانا در دانشگاه سهند تبریز

بیست و سومین دوره از طرح “ارتقای توانمندیهای کارآفرینانه دانشجویان” (طرح توانا) با همکاری دانشگاه سهند تبریز جهت دانشجویان علاقمند از تاریخ ۴ لغایت ۱۳ مهرماه ۱۳۹۷ در این دانشگاه برگزار خواهد شد. این دوره به مدت ۵۰ ساعت و طی ۶ روز (دو هفته – چهارشنبه الی جمعه‌) برگزار می گردد.

ارسال دیدگاه