پراکندگی برگزاری دومین دوره طرح آموزشی توانا

پراکندگی برگزاری دومین دوره طرح آموزشی توانا در دانشگاه‌های کشور

پس از استقبال و درخواست‌های مکرر از سوی دانشگاه‌های سراسر کشور، اجرای دومین دوره طرح توانا کلید خورد.

ارسال دیدگاه