گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف

گزارش تصویری از برگزاری

مجموعه دوره‌های طرح ارتقای توانمندی‌های کارآفرینانه دانشجویان (توانا)

ویژه دانشجویان دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف

زمان برگزاری: از ۲۵ مهر لغایت ۲۴ آبان ۱۳۹۷

محل برگزاری: دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف

تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۲ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۱: ارتقا توانمندی‌­های شخصی و کار تیمی (Personal Skills & Teamwork)

زمان: ۲۵ مهر ۱۳۹۷
مکان: دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
مدرس: خانم اصلانی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۲ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۲: ایجاد مدل کسب و کار (Business Model)

زمان: ۲۶ مهر ۱۳۹۷
مکان: دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
مدرس: آقای صادقی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۰ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۳: نوشتن طرح کسب و کار و امکانسنجی مالی اقتصادی طرح‌­ها

زمان: ۲ آبان ۱۳۹۷
مکان: دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
مدرس: محسن صیقلی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۱ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۴: ارتباطات و اصول مذاکره (Negotiation & Communication)

زمان: ۳ آبان ۱۳۹۷
مکان: دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
مدرس: آقای فراهانی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۲ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۵: بازاریابی و فروش (Marketing & Sales)

زمان: ۲۳ آبان ۱۳۹۷
مکان: دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
مدرس: آقای شیرازی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۰ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۶: فرصت‌های کارآفرینی در حوزه مهندسی انرژی

زمان: ۲۴ آبان ۱۳۹۷
مکان: دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
مدرس: آقایان صبوحی و برمایون
تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۲ نفر

ارسال دیدگاه