گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف

گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف

مطالب مرتبط

  • هیچ مطلب مرتبطی وجود ندارد.

گزارش تصویری از برگزاری

مجموعه دوره‌های طرح ارتقای توانمندی‌های کارآفرینانه دانشجویان (توانا)

ویژه دانشجویان دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف

زمان برگزاری: از ۲۵ مهر لغایت ۲۴ آبان ۱۳۹۷

محل برگزاری: دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف

تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۲ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۱: ارتقا توانمندی‌­های شخصی و کار تیمی (Personal Skills & Teamwork)

زمان: ۲۵ مهر ۱۳۹۷
مکان: دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
مدرس: خانم اصلانی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۲ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۲: ایجاد مدل کسب و کار (Business Model)

زمان: ۲۶ مهر ۱۳۹۷
مکان: دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
مدرس: آقای صادقی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۰ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۳: نوشتن طرح کسب و کار و امکانسنجی مالی اقتصادی طرح‌­ها

زمان: ۲ آبان ۱۳۹۷
مکان: دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
مدرس: محسن صیقلی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۱ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۴: ارتباطات و اصول مذاکره (Negotiation & Communication)

زمان: ۳ آبان ۱۳۹۷
مکان: دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
مدرس: آقای فراهانی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۲ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۵: بازاریابی و فروش (Marketing & Sales)

زمان: ۲۳ آبان ۱۳۹۷
مکان: دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
مدرس: آقای شیرازی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۰ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۶: فرصت‌های کارآفرینی در حوزه مهندسی انرژی

زمان: ۲۴ آبان ۱۳۹۷
مکان: دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
مدرس: آقایان صبوحی و برمایون
تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۲ نفر

ارسال دیدگاه