گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) (دوره اول)

گزارش تصویری از برگزاری
مجموعه دوره های طرح ارتقای توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان (توانا)
ویژه دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)
زمان برگزاری: ۶ الی ۲۱ اسفند ۱۳۹۴
محل برگزاری: دانشگاه الزهرا (س)
تعداد شرکت کنندگان: ۵۰ نفر

کارگاه شماره ۱: ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و پرورش ایده  
زمان برگزاری: ۶ اسفند ۹۴

کارگاه شماره ۲: ارتقای توانمندیهای شخصی و کار تیمی
زمان برگزاری: ۷ اسفند ۹۴
 

کارگاه شماره ۳: ایجاد مدل کسب و کار
زمان برگزاری: ۱۳ اسفند ۹۴

کارگاه شماره ۴: نوشتن طرح کسب و کار و امکان سنجی مالی اقتصادی طرح­ها
زمان برگزاری: ۱۴ اسفند ۹۴

کارگاه شماره ۵: بازاریابی و فروش
زمان برگزاری: ۲۰ اسفند ۹۴

کارگاه شماره ۶: ارتباطات و اصول مذاکره
زمان برگزاری: ۲۱ اسنفد ۹۴

ارسال دیدگاه