گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشگاه یزد

گزارش تصویری از برگزاری
مجموعه دوره های طرح ارتقای توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان (توانا)
ویژه دانشجویان دانشگاه یزد
زمان برگزاری: ۲۹ مهر الی ۱۴ آبانماه ۱۳۹۵
محل برگزاری: دانشگاه یزد
تعداد شرکت کنندگان: ۴۶ نفر

کارگاه شماره ۱: ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و پرورش ایده
زمان برگزاری: ۲۹ مهر ۹۵
کارگاه شماره ۲: بازاریابی و فروش
زمان برگزاری: ۳۰ مهر ۹۵
کارگاه شماره ۳: ایجاد مدل کسب و کار
زمان برگزاری: ۶ آبان ۹۵
کارگاه شماره ۴: نوشتن طرح کسب و کار و امکانسنجی مالی اقتصادی طرح­ ها
زمان برگزاری: ۷ آبان ۹۵
کارگاه شماره ۵: ارتقا توانمندی­ های شخصی و کار تیمی
زمان برگزاری: ۱۳ آبان ۹۵
کارگاه شماره ۶: اصول و فنون مذاکره
زمان برگزاری: ۱۴ آبان ۹۵

نظرات

ارسال دیدگاه