دوره بازاریابی و فروش

دوره بازاریابی و فروش (Marketing & Sales)

  • تدوین اصولی یک برنامه‌ی بازاریابی‌ موفق
  • تدوین اصولی یک برنامه‌ی فروش موفق
  • تحلیل صحیح و اصولی رقبا
  • نیازسنجی دقیق و صحیح از بازار
  • تحلیل صنعت و شناسایی دقیق بازار
  • خلق یک برند موفق
  • انواع تبلیغات و جایگاه و نقش آن
  • مدیریت صحیح و موفق ارتباط با مشتریان
  • روانشناسی فروش حرفه‌ای در بازار ایران

ارسال دیدگاه