گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشگاه مفید قم

گزارش تصویری از برگزاری
مجموعه دوره های طرح ارتقای توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان (توانا)
ویژه دانشجویان دانشگاه مفید قم
زمان برگزاری: ۲۸ بهمن الی ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
محل برگزاری: دانشگاه مفید قم
تعداد شرکت کنندگان: ۳۹ نفر


کارگاه شماره ۱: ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و پرورش ایده
 

کارگاه شماره ۲: ایجاد مدل کسب و کار
 

کارگاه شماره ۳: نوشتن طرح کسب و کار و امکانسنجی مالی اقتصادی طرح­ها
 

کارگاه شماره ۴: بازاریابی و فروش
 

کارگاه شماره ۵: ارتقای توانمندی های شخصی و کار تیمی
  

کارگاه شماره ۶: ارتباطات و اصول مذاکره

 

ارسال دیدگاه