گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشگاه بیرجند

گزارش تصویری از برگزاری
مجموعه دوره های طرح ارتقای توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان (توانا)
ویژه دانشجویان دانشگاه بیرجند
زمان برگزاری: ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ الی ۲۵ فروردین ۱۳۹۶
محل برگزاری: دانشگاه بیرجند
تعداد شرکت کنندگان: ۲۷ نفر

کارگاه شماره ۱: ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و پرورش ایده
 

کارگاه شماره ۲: ایجاد مدل کسب و کار
 

کارگاه شماره ۳: نوشتن طرح کسب و کار و امکانسنجی مالی اقتصادی طرح­ ها
 

کارگاه شماره ۴: ارتقا توانمندی­ های شخصی و کار تیمی
 

کارگاه شماره ۵: ارتباطات و اصول مذاکره

ارسال دیدگاه