گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش تصویری از برگزاری
مجموعه دوره های طرح ارتقای توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان (توانا)
ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
زمان برگزاری: ۳۱ فروردین الی ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
تعداد شرکت کنندگان: ۴۲ نفر

کارگاه شماره ۱: ایجاد انگیزه برای کارآفرینی
زمان برگزاری: ۳۱  فروردین ۹۶
تعداد شرکت کنندگان: ۳۷ نفر
مدرس: جناب آقای نجفی


کارگاه شماره ۲: ایجاد مدل کسب و کار
زمان برگزاری: ۱ اردیبهشت ۹۶
تعداد شرکت کنندگان: ۳۵ نفر
مدرس: جناب آقای زادمهر


کارگاه شماره ۳: ارتقا توانمندی­های شخصی و کار تیمی (Personal Skills & Teamwork)
زمان برگزاری: ۱۴ اردیبهشت ۹۶
تعداد شرکت کنندگان: ۴۱ نفر
مدرس: سرکار خانم اصلانی


کارگاه شماره ۴: بازاریابی و فروش
زمان برگزاری: ۱۵ اردیبهشت ۹۶
تعداد شرکت کنندگان: ۲۵ نفر
مدرس: جناب آقای باقری


کارگاه شماره ۵: نوشتن طرح کسب و کار و امکانسنجی مالی اقتصادی
زمان برگزاری: ۲۱ اردیبهشت ۹۶
تعداد شرکت کنندگان: ۴۰ نفر
مدرس: جناب آقای صیقلی


کارگاه شماره ۶: ارتباطات و اصول مذاکره
زمان برگزاری: ۲۲ اردیبهشت ۹۶
تعداد شرکت کنندگان: ۳۸ نفر
مدرس: جناب آقای عمادی

ارسال دیدگاه