گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشگاه ولیعصر (عج)

گزارش تصویری از برگزاری
مجموعه دوره های طرح ارتقای توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان (توانا)
ویژه دانشجویان دانشگاه ولیعصر (عج)
زمان برگزاری: ۱۴ اردیبهشت الی ۴ خردادماه ۱۳۹۶
محل برگزاری: دانشگاه ولیعصر (عج)
تعداد شرکت کنندگان: ۵۰ نفر

کارگاه شماره ۱: ایجاد انگیزه برای کارآفرینی
زمان برگزاری: ۱۴ اردیبهشت ۹۶
تعداد شرکت کنندگان: ۴۲ نفر
مدرس: خانم ها دکتر اعرابی و هوشنگی

 


کارگاه شماره ۲: ایجاد مدل کسب و کار
زمان برگزاری: ۱۵ اردیبهشت ۹۶
تعداد شرکت کنندگان: ۳۹ نفر
مدرس: جناب آقای زادمهر


کارگاه شماره ۳: بازاریابی و فروش
زمان برگزاری: ۲۱ اردیبهشت ۹۶
تعداد شرکت کنندگان: ۴۳ نفر
مدرس: جناب آقای باقری
 

کارگاه شماره ۴: ارتباطات و اصول مذاکره
زمان برگزاری: ۲۲ اردیبهشت ۹۶
تعداد شرکت کنندگان: ۳۹ نفر
مدرس: جناب آقای دکتر مالکی


کارگاه شماره ۵: نوشتن طرح کسب و کار و امکانسنجی مالی اقتصادی
زمان برگزاری: ۲۸ اردیبهشت ۹۶
تعداد شرکت کنندگان: ۴۱ نفر
مدرس: جناب آقای صیقلی


کارگاه شماره ۶: ارتقا توانمندی­های شخصی و کار تیمی (Personal Skills & Teamwork)
زمان برگزاری: ۴ خرداد ۹۶
تعداد شرکت کنندگان: ۳۸ نفر
مدرس: سرکار خانم اصلانی

ارسال دیدگاه