گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

گزارش تصویری از برگزاری
مجموعه دوره های طرح ارتقای توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان (توانا)
ویژه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان
زمان برگزاری: ۴ الی ۲۶ آذرماه ۱۳۹۵
محل برگزاری: دانشگاه سیستان و بلوچستان
تعداد شرکت کنندگان: ۳۵ نفر

کارگاه شماره ۱: ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و پرورش ایده
زمان برگزاری: ۴ آذر ۹۵
تعداد شرکت کنندگان: ۳۲ نفر
مدرس: سرکار خانم دکتر اعرابی


کارگاه شماره ۲: ارتقا توانمندی­های شخصی و کار تیمی (Personal Skills & Teamwork)
زمان برگزاری: ۵ آذر ۹۵
تعداد شرکت کنندگان: ۳۰ نفر
مدرس: سرکار خانم اصلانی


کارگاه شماره ۳: ایجاد مدل کسب و کار
زمان برگزاری: ۱۸ آذر ۹۵
تعداد شرکت کنندگان: ۳۴ نفر
مدرس: جناب آقای دکتر زادمهر
 

کارگاه شماره ۴: نوشتن طرح کسب و کار و امکانسنجی مالی اقتصادی
زمان برگزاری: ۱۹ آذر ۹۵
تعداد شرکت کنندگان: ۳۲ نفر
مدرس: جناب آقای صیقلی

 


کارگاه شماره ۵: بازاریابی و فروش
زمان برگزاری: ۲۵ آذر ۹۵
تعداد شرکت کنندگان: ۲۷ نفر
مدرس: جناب آقای باقری

 


کارگاه شماره ۶: ارتباطات و اصول مذاکره
زمان برگزاری: ۲۶ آذر ۹۵
تعداد شرکت کنندگان: ۳۳ نفر
مدرس: جناب آقای نجفی

ارسال دیدگاه