گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشگاه شیراز (دوره اول)

گزارش تصویری از برگزاری
مجموعه دوره های طرح ارتقای توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان (توانا)
ویژه دانشجویان دانشگاه شیراز (دوره اول)
زمان برگزاری: ۱۸ آذر الی ۳ دیماه ۱۳۹۵
محل برگزاری: دانشگاه شیراز
تعداد شرکت کنندگان: ۶۵ نفر

کارگاه شماره ۱: ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و پرورش ایده
زمان برگزاری: ۴ آذر ۹۵
تعداد شرکت کنندگان: ۶۵ نفر
مدرس: جناب آقای نجفی

 


کارگاه شماره ۲: بازاریابی و فروش
زمان برگزاری: ۱۹ آذر
تعداد شرکت کنندگان: ۶۲ نفر
مدرس: جناب آقای باقری

 


کارگاه شماره ۳: ایجاد مدل کسب و کار
زمان برگزاری: ۲۵ آذر
تعداد شرکت کنندگان: ۶۰ نفر
مدرس: جناب آقای مهرمنش

 


کارگاه شماره ۴: نوشتن طرح کسب و کار و امکان سنجی مالی اقتصادی طرح­ها
زمان برگزاری: ۱۹ آذر ۹۵
تعداد شرکت کنندگان: ۳۲ نفر
مدرس: جناب آقای دکتر صیقلی

 


کارگاه شماره ۵: ارتباطات واصول مذاکره
زمان برگزاری: ۲ دی ۹۵
تعداد شرکت کنندگان: ۶۴ نفر
مدرس: جناب آقای عمادی

 


کارگاه شماره ۶: ارتقای توانمندیهای شخصی و کار تیمی
زمان برگزاری: ۳ دی
تعداد شرکت کنندگان: ۶۳ نفر
مدرس: سرکار خانم اصلانی

ارسال دیدگاه