گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشگاه خلیج فارس

گزارش تصویری از برگزاری
مجموعه دوره های طرح ارتقای توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان (توانا)
ویژه دانشجویان دانشگاه خلیج فارس
زمان برگزاری: ۲۰ آبان الی ۵ آذرماه ۱۳۹۵
محل برگزاری: دانشگاه خلیج فارس
تعداد شرکت کنندگان: ۵۵ نفر

کارگاه شماره ۱: ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و پرورش ایده
زمان برگزاری: ۲۰ آبان ۹۵
مدرس: سرکارخانم هوشنگی


کارگاه شماره ۲: ایجاد مدل کسب و کار (Business Model)
زمان برگزاری: ۲۱ آبان ۹۵
مدرس: جناب آقای دکتر مهرمنش


 

کارگاه شماره ۳: پایش محیط کسب و کار ایران: چالش ها و موقعیت ها
زمان برگزاری: ۲۷ آبان ۹۵
مدرس: جناب آقای مهندس احمدی

کارگاه شماره ۴: نوشتن طرح کسب و کار و امکان سنجی مالی اقتصادی طرح­ها
زمان برگزاری: ۲۸ آبان ۹۵
مدرس: جناب آقای دکتر صیقلی

کارگاه شماره ۵: بازاریابی و فروش (Marketing & Sales)
زمان برگزاری: ۴ آذر ۹۵
مدرس: جناب آقای باقری

کارگاه شماره ۶: ارتباطات و اصول مذاکره (Negotiation & Communication)
زمان برگزاری: ۵ آذر ۹۵
مدرس: جناب آقای نجفی

ارسال دیدگاه