آغاز هجدهمین دوره طرح توانا در دانشگاه صنعتی سجاد

هجدهمین دوره از طرح “ارتقای توانمندیهای کارآفرینانه دانشجویان” (طرح توانا) با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف از تاریخ  ۱۳ الی ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶ در استان خراسان رضوی در دانشگاه صنعتی سجاد آغاز گردید.

این دوره به مدت ۵۰ ساعت و طی ۶ روز (پنجشنبه ها و جمعه ها) برگزار می گردد.

ارسال دیدگاه