آغاز نوزدهمین دوره طرح توانا در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نوزدهمین دوره از طرح “ارتقای توانمندیهای کارآفرینانه دانشجویان” (طرح توانا) با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف از تاریخ ۱۴ الی ۲۹ دیماه ۱۳۹۶ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز گردید.

این دوره به مدت ۵۰ ساعت و طی ۶ روز (پنجشنبه ها و جمعه ها) برگزار می گردد.

ارسال دیدگاه