بیست و سومین دوره طرح توانا در دانشگاه سهند تبریز

بیست و سومین دوره طرح توانا در دانشگاه سهند تبریز

بیست و سومین دوره از طرح “ارتقای توانمندیهای کارآفرینانه دانشجویان” (طرح توانا) با همکاری دانشگاه سهند تبریز جهت دانشجویان علاقمند از تاریخ ۴ لغایت ۱۳ مهرماه ۱۳۹۷ در این دانشگاه برگزار خواهد شد. این دوره به مدت ۵۰ ساعت و طی ۶ روز (دو هفته – چهارشنبه الی جمعه‌) برگزار می گردد.

بیشتر بخوانید

بیست و دومین دوره طرح توانا در دانشگاه گیلان

بیست و دومین دوره طرح توانا در دانشگاه گیلان

بیست و دومین دوره از طرح “ارتقای توانمندیهای کارآفرینانه دانشجویان” (طرح توانا) با همکاری پارک علم و فناوری گیلان جهت دانشجویان علاقمند از تاریخ ۲۱ شهریور لغایت ۶ مهر ۱۳۹۷ در این دانشگاه برگزار خواهد شد. این دوره به مدت ۵۰ ساعت و طی ۶ روز (دو هفته – چهارشنبه الی جمعه‌) برگزار می گردد.

بیشتر بخوانید

آغاز بیست و یکمین دوره طرح توانا در دانشگاه الزهرا (س) شعبه ارومیه

آغاز بیست و یکمین دوره طرح توانا در دانشگاه الزهرا (س) شعبه ارومیه

بیست و یکمین دوره از طرح “ارتقای توانمندیهای کارآفرینانه دانشجویان” ( توانا ) از تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷ در شهر ارومیه با میزبانی دانشگاه الزهرا (س) شعبه ارومیه جهت دانشجویان علاقمند این شهرستان آغاز گردید. این دوره به مدت ۵۰ ساعت و طی ۶ روز (دو هفته – چهارشنبه الی جمعه‌) برگزار می گردد. بازتاب خبری طرح توانا در اخبار شبکه استانی آذربایجان غربی

بیشتر بخوانید

بیست و یکمین دوره طرح توانا در دانشگاه الزهرا (س) شعبه ارومیه

بیست و یکمین دوره طرح توانا در دانشگاه الزهرا (س) شعبه ارومیه

بیست و یکمین دوره از طرح “ارتقای توانمندیهای کارآفرینانه دانشجویان” (طرح توانا) با همکاری مرکز کارآفرینی دانشگاه الزهرا (س) شعبه ارومیه جهت دانشجویان علاقمند از تاریخ ۱۳ الی ۲۲ تیرماه ۱۳۹۷ در این دانشگاه برگزار خواهد شد. این دوره به مدت ۵۰ ساعت و طی ۶ روز (دو هفته – چهارشنبه الی جمعه‌) برگزار می گردد.

بیشتر بخوانید

آغاز بیستمین دوره طرح توانا در استان هرمزگان

آغاز بیستمین دوره طرح توانا در استان هرمزگان

بیستمین دوره طرح توانا در استان هرمزگان بیستمین دوره از طرح “ارتقای توانمندیهای کارآفرینانه دانشجویان” ( توانا ) از تاریخ ۶ تیرماه ۱۳۹۷ به میزبانی پارک علم و فناوری هرمزگان جهت دانشجویان علاقمند در این استان آغاز شد. این دوره از تاریخ ۶ الی ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷ به مدت ۵۰ ساعت و طی ۶ روز (دو هفته – چهارشنبه الی جمعه‌) برگزار می‌گردد.

بیشتر بخوانید

آغاز نوزدهمین دوره طرح توانا در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آغاز نوزدهمین دوره طرح توانا در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نوزدهمین دوره از طرح “ارتقای توانمندیهای کارآفرینانه دانشجویان” (طرح توانا) با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف از تاریخ ۱۴ الی ۲۹ دیماه ۱۳۹۶ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز گردید. این دوره به مدت ۵۰ ساعت و طی ۶ روز (پنجشنبه ها و جمعه ها) برگزار می گردد.

بیشتر بخوانید

آغاز هجدهمین دوره طرح توانا در دانشگاه صنعتی سجاد

آغاز هجدهمین دوره طرح توانا در دانشگاه صنعتی سجاد

هجدهمین دوره از طرح “ارتقای توانمندیهای کارآفرینانه دانشجویان” (طرح توانا) با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف از تاریخ  ۱۳ الی ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶ در استان خراسان رضوی در دانشگاه صنعتی سجاد آغاز گردید. این دوره به مدت ۵۰ ساعت و طی ۶ روز (پنجشنبه ها و جمعه ها) برگزار می گردد.

بیشتر بخوانید

آغاز هفدهمین دوره طرح توانا در دانشگاه شیراز واحد گراش

آغاز هفدهمین دوره طرح توانا در دانشگاه شیراز واحد گراش

هفدهمین دوره از طرح “ارتقای توانمندیهای کارآفرینانه دانشجویان” (طرح توانا) با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف از تاریخ ۲ الی ۲۴ شهریور ۹۶ در دانشگاه شیراز واحد گراش آغاز گردید. این دوره به مدت ۵۰ ساعت و طی ۶ روز (پنجشنبه ها و جمعه ها) برگزار می گردد.

بیشتر بخوانید

آغاز دوره توانا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

آغاز دوره توانا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

شانزدهمین دوره از طرح “ارتقای توانمندیهای کارآفرینانه دانشجویان” (طرح توانا) با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف از تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۶ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی آغاز گردید که این برنامه دومین حضور دانشگاه آزاد اسلامی در “طرح توانا” میباشد. این دوره به مدت ۵۰ ساعت و طی ۶ روز (پنجشنبه ها و جمعه ها) برگزار میگردد که شامل ۶ مبحث کارآفرینی بوده که توسط…

بیشتر بخوانید

آغاز دوره توانا در دانشگاه الزهرا (س)

آغاز دوره توانا در دانشگاه الزهرا (س)

مجموعه دوره های توانا با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا (س) از تاریخ ۶ آبان ماه سال ۹۶ به مدت سه هفته متوالی در روزهای پنجشنبه و جمعه جهت دانشجویانِ علاقمند این دانشگاه برگزار می گردد.

بیشتر بخوانید
1 2