گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند

گزارش تصویری از برگزاری

مجموعه دوره‌های طرح ارتقای توانمندی‌های کارآفرینانه دانشجویان (توانا)

ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند

زمان برگزاری: از ۱۱ مهر لغایت ۲۰ مهر ۱۳۹۷

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی سهند

تعداد شرکت‌کنندگان: ۴۶ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۱: ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و پرورش ایده

زمان: ۱۱ مهر ۱۳۹۷
مکان: دانشگاه صنعتی سهند
مدرس: خانم ناصری
تعداد شرکت‌کنندگان: ۴۶ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۲: ایجاد مدل کسب و کار (Business Model)

زمان: ۱۲ مهر ۱۳۹۷
مکان: دانشگاه صنعتی سهند
مدرس: محسن صیقلی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۴۶ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۳:نوشتن طرح کسب و کار و امکان­سنجی مالی اقتصادی طرح‌­ها

زمان: ۱۳ مهر ۱۳۹۷
مکان:دانشگاه صنعتی سهند
مدرس: محسن صیقلی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۴۶ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۴: ارتباطات و اصول مذاکره (Negotiation & Communication)

زمان: ۱۸ مهر ۱۳۹۷
مکان: دانشگاه صنعتی سهند
مدرس: آقای عباسی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۴۶ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۵: بازاریابی و فروش (Marketing & Sales)

زمان: ۱۹ مهر ۱۳۹۷
مکان: دانشگاه صنعتی سهند
مدرس: آقای سریرافراز
تعداد شرکت‌کنندگان: ۴۶ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۶:ارتقای توانمندی­های شخصی و کار تیمی

زمان: ۲۰ مهر ۱۳۹۷
مکان:دانشگاه صنعتی سهند
مدرس: خانم اصلانی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۴۶ نفر

ارسال دیدگاه