گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان پارک علم و فناوری گیلان

گزارش تصویری از برگزاری

مجموعه دوره‌های طرح ارتقای توانمندی‌های کارآفرینانه دانشجویان (توانا)

ویژه دانشجویان پارک علم و فناوری گیلان

زمان برگزاری: از ۲۱ شهریور لغایت ۶ مهر ۱۳۹۷

محل برگزاری: پارک علم و فناوری گیلان

تعداد شرکت‌کنندگان: ۶۰ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۱: ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و پرورش ایده

زمان: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
مکان: پارک علم و فناوری گیلان
مدرس: خانم ناصری
تعداد شرکت‌کنندگان: ۶۰ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۲: ایجاد مدل کسب و کار (Business Model)

زمان: ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
مکان: پارک علم و فناوری گیلان
مدرس: آقای زرگرپور
تعداد شرکت‌کنندگان: ۶۰ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۳: نوشتن طرح کسب و کار و امکانسنجی مالی اقتصادی طرح‌­ها

زمان: ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
مکان:پارک علم و فناوری گیلان
مدرس: محسن صیقلی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۶۰ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۴:ارتقای توانمندی­های شخصی و کار تیمی

زمان: ۴ مهر ۱۳۹۷
مکان: پارک علم و فناوری گیلان
مدرس: خانم اصلانی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۶۰ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۵: بازاریابی و فروش (Marketing & Sales)

زمان: ۵ مهر ۱۳۹۷
مکان: پارک علم و فناوری گیلان
مدرس: خانم توکلی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۶۰ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۶: ارتباطات و اصول مذاکره (Negotiation & Communication)

زمان: ۶ مهر ۱۳۹۷
مکان: پارک علم و فناوری گیلان
مدرس: آقای مالکی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۶۰ نفر

ارسال دیدگاه