گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری از برگزاری

مجموعه دوره‌های طرح ارتقای توانمندی‌های کارآفرینانه دانشجویان (توانا)

ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود

زمان برگزاری: از ۲۶ مهر لغایت ۱۵ آذر ۱۳۹۷

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شاهرود

تعداد شرکت‌کنندگان: ۱۱۰ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۱: ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و پرورش ایده

زمان: ۲۶ مهر ۱۳۹۷
مکان: دانشگاه صنعتی شاهرود
مدرس: خانم ناصری
تعداد شرکت‌کنندگان: ۱۱۰ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۲: ایجاد مدل کسب و کار (Business Model)

زمان: ۳ آبان ۱۳۹۷
مکان: دانشگاه صنعتی شاهرود
مدرس: آقای زادمهر
تعداد شرکت‌کنندگان: ۱۰۷ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۳: نوشتن طرح کسب و کار و امکانسنجی مالی اقتصادی طرح‌­ها

زمان:۲۴ آبان ۱۳۹۷
مکان:دانشگاه صنعتی شاهرود
مدرس: محسن صیقلی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۱۰۸ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۴:ارتقای توانمندی­های شخصی و کار تیمی

زمان:۱ آذر۱۳۹۷
مکان:دانشگاه صنعتی شاهرود
مدرس: خانم اصلانی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۱۰۴ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۵: ارتباطات و اصول مذاکره (Negotiation & Communication)

زمان: ۸ آذر ۱۳۹۷
مکان: دانشگاه صنعتی شاهرود
مدرس: آقای فراهانی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۱۱۰ نفر


کارگاه آموزشی شماره ۶: بازاریابی و فروش (Marketing & Sales)

زمان: ۱۵ آذر۱۳۹۷
مکان: دانشگاه صنعتی شاهرود
مدرس: خانم توکلی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۱۰۹ نفر

ارسال دیدگاه