گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری از برگزاری مجموعه دوره‌های طرح ارتقای توانمندی‌های کارآفرینانه دانشجویان (توانا) ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود زمان برگزاری: از ۲۶ مهر لغایت ۱۵ آذر ۱۳۹۷ محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شاهرود تعداد شرکت‌کنندگان: ۱۱۰ نفر کارگاه آموزشی شماره ۱: ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و پرورش ایده زمان: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ مکان: دانشگاه صنعتی شاهرود مدرس: خانم ناصری تعداد شرکت‌کنندگان: ۱۱۰ نفر کارگاه آموزشی شماره ۲: ایجاد مدل کسب و کار (Business Model) زمان: ۳ آبان…

بیشتر بخوانید

گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند

گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند

گزارش تصویری از برگزاری مجموعه دوره‌های طرح ارتقای توانمندی‌های کارآفرینانه دانشجویان (توانا) ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند زمان برگزاری: از ۱۱ مهر لغایت ۲۰ مهر ۱۳۹۷ محل برگزاری: دانشگاه صنعتی سهند تعداد شرکت‌کنندگان: ۴۶ نفر کارگاه آموزشی شماره ۱: ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و پرورش ایده زمان: ۱۱ مهر ۱۳۹۷ مکان: دانشگاه صنعتی سهند مدرس: خانم ناصری تعداد شرکت‌کنندگان: ۴۶ نفر کارگاه آموزشی شماره ۲: ایجاد مدل کسب و کار (Business Model) زمان: ۱۲ مهر…

بیشتر بخوانید

گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان پارک علم و فناوری گیلان

گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان پارک علم و فناوری گیلان

گزارش تصویری از برگزاری مجموعه دوره‌های طرح ارتقای توانمندی‌های کارآفرینانه دانشجویان (توانا) ویژه دانشجویان پارک علم و فناوری گیلان زمان برگزاری: از ۲۱ شهریور لغایت ۶ مهر ۱۳۹۷ محل برگزاری: پارک علم و فناوری گیلان تعداد شرکت‌کنندگان: ۶۰ نفر کارگاه آموزشی شماره ۱: ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و پرورش ایده زمان: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ مکان: پارک علم و فناوری گیلان مدرس: خانم ناصری تعداد شرکت‌کنندگان: ۶۰ نفر کارگاه آموزشی شماره ۲: ایجاد مدل کسب و…

بیشتر بخوانید