تاریخچه شکل‌گیری

دانشگاه صنعتی شریف بعد از ۸ سال که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه هر گونه مجوز راه اندازی پارک دانشگاهی امتناع می‌ورزید (فقط توسعه پارک‌های استانی در دستور کار دولت قرار داشت)، بلافاصله با برداشته شدن این محدودیت، در سال ۹۲ اقدام به ارائه درخواست راه اندازی پارک علم و فناوری نمود و پس از پیگیری فراوان سرانجام در سال ۹۳ موفق به اخذ مجوز تاسیس پارک و ردیف بودجه جداگانه از وزارت عتف شد و جز ۵ دانشگاهی که مجوز تاسیس پارک را دارند قرار گرفت و نهایتاً با ابلاغ اساسنامه از سوی وزارت عتف در آبان ۹۵، فعالیت جدی پارک آغاز شد.

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف همانگونه که از آن انتظار می­‌رود و هنگام تأسیس نیز در برنامه کاری و چشم­‌انداز بر آن تاکید داشته است، یک “پارک دانشگاهی” است که هدف اصلی آن، فراهم کردن شرایط لازم برای توانمند‌سازی و بروز استعداد و شایستگی دانشگاهیان است تا بتوانند در جهت ایجاد و پایدارسازی کسب‌و‌کارهای فناورانه و ارزش‌آفرینی در راستای حل مسائل جامعه گام بردارند. بنابراین این پارک با سایر پارک‌ها (پارک‌های استانی) بسیار متفاوت است و ارتباط تنگاتنگ و هدفمندی با دانشگاه دارد و سعی دارد آن را به یک الگوی ملی تبدیل نماید.